Tag : video

Samsung Galaxy Z Flip: Video với giao diện thật của nó

Chúng tôi đã nói về Samsung Galaxy Z Lật cho nhiều tuần, điện thoại di động gấp mới của người Hàn Quốc, sẽ khai trương một phạm vi...

Read More