Tag: latest

Software
bg
EVkey - Phần Mềm Gõ Tiếng Việt Tốt Nhất 2019 Latest

EVkey - Phần Mềm Gõ Tiếng Việt Tốt Nhất 2019 Latest

EVKey là một bộ gõ Tiếng Việt hoàn hảo, khắc phục những khuyết điểm của Unikey và...

Software
bg
Microsoft Visual C++ Redistributable Repack Latest

Microsoft Visual C++ Redistributable Repack Latest

Microsoft Visual C++ là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp cho các ngôn...

Software
bg
AIMP Latest

AIMP Latest

AIMP (Artem Izmaylov Media Player) is a freeware audio player for Windows and Android,...

Software
bg
WinRAR Full Latest

WinRAR Full Latest

WinRAR is a powerful archive manager. It can backup your data and reduce the size...

Software
bg
K-Lite Codec Pack Mega Latest

K-Lite Codec Pack Mega Latest

The Mega variant is the largest of the four variants of the codec pack. It provides...