Tag: king

Games
bg
Monkey King: Hero is Back Full (12GB)

Monkey King: Hero is Back Full (12GB)

Đọc tựa đề game thì anh em cũng đoán được là con game Monkey King: Hero is Back...

Stephen Chow
bg
The King Of Comedy 1999 1080p BluRay USLT ~ Vua Hài Kịch

The King Of Comedy 1999 1080p BluRay USLT ~ Vua Hài Kịch

Vua hài kịch là một bộ phim điện ảnh Hồng Kông do Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì làm...

Stephen Chow
bg
King of Beggars 1992 1080p BluRay USLT ~ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi

King of Beggars 1992 1080p BluRay USLT ~ Trạng Nguyên Tô...

Tô Sát Hà Nhĩ Sáng là con trai một gia đình người Mãn, quên Quảng Đông. Cùng cha...