Tag: billionaire

News
bg
Tỷ phú Ray Dalio nói rằng Bitcoin không thể phục vụ như tiền

Tỷ phú Ray Dalio nói rằng Bitcoin không thể phục vụ như...

Ray Dalio là người sáng lập Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu cơ lớn...