Tag: 1996

Stephen Chow
bg
The God of Cookery 1996 1080p BluRay USLT ~ Thần Ăn

The God of Cookery 1996 1080p BluRay USLT ~ Thần Ăn

Thần Ăn là đầu bếp đệ nhất nhưng bị phản bội bởi 2 người đệ tử thân thiết. Buồn...

Stephen Chow
bg
Forbidden City Cop 1996 1080p BluRay USLT ~ Đại Nội Mật Thám

Forbidden City Cop 1996 1080p BluRay USLT ~ Đại Nội Mật...

Forbidden City Cop ( Đại Nội Mật Thám) là bộ phim hài của Châu Tình Trì. Nội dung...