Sadie (1982)

Sadie (1982)
Sadie (1982)

Đây là câu chuyện về Sadie, một gái gọi có giá cao ở Borneo ... tốt, giá cao cho Borneo. Cô bị bắt cóc bởi người Raangu đang điều hành một vòng nô lệ trắng. Tất nhiên, Jock và Bear phải đến giải cứu cô, và Jock được khen thưởng xứng đáng cho chủ nghĩa anh hùng của anh ta..