Pussy Talk II 1978

Pussy Talk II 1978
Pussy Talk II 1978

Một loại La Ronde nói về các cơ quan tình dục. Patricia chuyển nó cho Charles và nó lan ra từ đó, mặc dù rất nhiều nếu điều này được ngụ ý. Gwenda Farnel là Jackie, vợ Charles, vợ. Cô ra lệnh cho người quản gia quan hệ tình dục với cô khi Charles đi chơi với Patricia và sau đó, đến sự giải thoát của quản gia, bỏ chồng. Con gà trống nói chuyện Charles Charles đã đuổi một người phụ nữ (tóc vàng chưa niêm yết) mà anh ta cố gắng trò chuyện trên ghế đá công viên, nhưng vui vẻ với Danièle Troeger, người dường như là một du khách người Anh hỏi anh ta chỉ đường. Ngay cả một người dẫn chương trình truyền hình phụ nữ dường như bắt gặp phiền não.