Album Lossless Trường Vũ Đặc Biệt - Lính 2 - Chúng Mình Ba Đứa

Album Lossless Trường Vũ Đặc Biệt - Lính 2 - Chúng Mình Ba Đứa
Album Lossless Trường Vũ Đặc Biệt - Lính 2 - Chúng Mình Ba Đứa

Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu (nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Anh là con thứ năm trong gia đình có sáu người con gốc Triều Châu đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước.

Password unrar : bosa2019