Album Lossless Dương Ngọc Thái - Một Thoáng Quê Hương 3 (2011) - CD1

Album Lossless Dương Ngọc Thái - Một Thoáng Quê Hương 3 (2011) - CD1
Album Lossless Dương Ngọc Thái - Một Thoáng Quê Hương 3 (2011) - CD1

Năm 1998, Dương Ngọc Thái thi đậu vào trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khoa thanh nhạc khóa 4. Trong 3 năm học ở trường, Ngọc Thái luôn giữ vững danh hiệu sinh viên xuất sắc và tốt nghiệp với cùng danh hiệu đó. Ra trường, với thành tích học tập nổi trội và được các thầy cô giáo tiến cử. Năm 2001, Dương Ngọc Thái được Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh chọn đi lưu diễn ở Nhật Bản trong chương trình "Osaka in the World" cùng với các ca sĩ đàn anh đàn chị.